A Nagysándor-telepről
Néhány szót rólunk

A Nagysándor Telep Debrecen központi belterületén belül, annak nyugati részén terül el. Az elsősorban kis telkeken, földszintes családi házakkal beépített terület, a város legsűrűbben lakott kertvárosi övezetei közé tartozik. Az ipartelepek közé ékelődő „korábban Téglavetőnek is nevezett” városrész benépesítői a 19-20 . század fordulóján a legszegényebb társadalmi rétegek voltak. A helyzet mára sokat változott. A telep népessége, a Debrecenre jellemző korszerkezethez képest kedvezőbb fiatalosabb. A városrész kialakulás azóta mindig lakófunkciót töltött be. Az elmúlt években pedig egy új lakópark létesült, mely az ipari területek további bővítésével elindította a városrészt a fejlődés útján.

Egy elöregedett városrészről beszélünk, melynek környezetében fiatalos újgenerációs lakóparkok jöttek létre. A településrészen több generációs együttélés is jellemző. Esetenként 3-4 generáció is együtt él. A megélhetés nehézségei közé szinte egységesen felsorolható a nyugdíjas kor, az alacsony iskolázottság, szakképzetlenség, egészségügyi problémák, családok túlzott gyermekvállalása, családtervezés teljes hiánya. A társadalmi normáktól sokszor távol, esetenként szemben élik mindennapjaikat. Néhány évvel ezelőtt még létezett cigánykérdés a telepen. Törésvonalak húzódtak meg a születésből eredő különbségek, generációk, jövedelmi viszonyok, munkaerő piaci státuszok közösségi elfogadottság mentén. Közösségi együttműködés, nem nagyon létezett. Az infrastruktúra folyamatos tervezés, újratervezés, engedélyeztetés útján lassan haladt. A vízelvezetés nem volt nagyon sok helyen megoldott. Az aszfalt utak, járdák, hiányosak voltak. A járművezetők a hepehupás gödröket kerülgetve az épített és javított járdákat folyamatosan tették tönkre. A szántók mellett található kiserdőkben, fasorokban folyamatos az illegális szemétlerakás, háztartási gépek eszközök önkényes kipakolása, állati tetemek nem megfelelő környezeti,és egészségügyi veszélyt fokozó kihelyezése. Szomszédok, kis és nagyobb közösségek együttműködése közös célok megfogalmazása nagyon nehezen volt megfogható a telepen. Fiatalok, gyermekek tehetséggondozása, felzárkózatása, szabadidejük hasznos eltöltése nem volt szervezett. Kitörést jelentő munkaerő piaci tanácsadás álláslehetőségek felkutatása egyéni karrier tervezés, pályaorientáció nem volt jelen a telep életében. Az önkormányzati akarat képviselői szándék nem találkozott olyan segítő akarattal, ami a közösség és a városvezetés közös szándékának eredményeként, sikeressé, hatékonnyá tette volna az együttműködést. A közösség tagjaiban az önsajnálaton, panaszáradaton túl a teljes önismeret hiánya érhető tetten. Saját élethelyzetükre a swot analízist nem is tudták megfogalmazni. Ehhez valódi külső segítséget sem kaptak. A telep mindennapjai olyanok, mint egy kisebb 4-5000-es falu hétköznapjai. Kellő alázattal, párbeszéddel, együttműködéssel „a falusi jellegből adódóan” erőforrásokat lehet felszabadítani.    

 

Az eddig felmerülő nehézségekre az alábbi megoldásokat találtuk kulturális és szociális területen. Folyamatosan keressük a válaszokat és építjük be a minden napos tevékenységünkbe, amelyet a közösségi házunkban végzünk.

Folyamatosan bővítettük szolgáltatásainkat, közösségfejlesztő tevékenységünket, s meggyőződésünk, hogy a lehető legtöbbet hoztuk ki magunkból. Egyedülálló, ahogyan a város támogatását felhasználva a Nagysándor telepen élő közösséget bevontuk programjainkba, és ahogyan szemléletet sikerült váltatunk az itt élőkben. Ma már nem szívesen beszél senki „Citromszigetről”, Nagysándor telepi hátrányos helyzetről, cigánykérdésről. Kiemelt célja a cigányság általános társadalmi felemelkedésének, integrációjának segítése. A roma nemzetiséghez tartozó állampolgárok jogainak és érdekeinek képviselete, kulturális örökségük ápolása a közművelődés eszközeivel. Továbbá nemzetiségi hovatartozástól függetlenül a hátrányos helyzetű emberek segítése, oktatása, foglalkoztatása, az esélyegyenlőség, az egészséges életmód, a toleráns életszemlélet és a társadalmi integráció előmozdítása. A rendszeres és gondoskodó programjainak mentén lebontottuk az előítélet falait, a generációk távolságait eltüntettük, az aktív együttműködést „kicsikartuk”. A nemzeti különbségektől elvonatkoztatva a társadalom peremére kényszerült családok folyamatos támogatása és segítése, hogy ismét a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. Széles körű szolgáltatásaink mentén ügyfélforgalmunk napi (csúcs napokon) 250 fő, amit mi csak átlag 150 fővel fogunk számolni. Éves szinten 37. 800 fő fordult meg Közösségi Házunkban. Különböző szolgáltatásokat vettek igénybe, így felsorolásszerűen betekintést engedünk nyerni széleskörű munkánkba.

Városrészünk lakói körében a filmklub az első pillanattól hatalmas népszerűségnek örvend. Napjainkban egyre nagyobb szerepe van a vizuális kultúrának. A képek világa áthatja életünket, s lehet elmarasztalni vagy dicsérni a filmeket, a tényt nem tagadhatjuk: a filmeknek személyiséget formáló hatása van. Ahogyan a filmes szakemberek napjainkban is értik a film a modern kor művészete. Amikor fölmerül bennünk a gondolat, hogy a gyülekezetben, ifjúsági körben szeretnénk filmet vetíteni, sokszor nem is tudjuk, hogyan kezdjünk hozzá. Érdemes letisztáznunk először magát, a fogalmat. Bár a filmekkel, műfajukkal, esztétikájukkal sokan foglalkoznak, a filmklubbal kevesen. Éppen ezért nincs hivatalosan elfogadott meghatározása sem. Általában azonban mégis olyan szervezett alkalmak tartoznak ide, melyeken filmvetítéssel, s azt követlen előadással, beszélgetéssel zárulnak. Ehhez elsőként végig kell gondolnunk, mi a célunk a filmvetítéssel. Milyen korosztályt, milyen csoportot akarunk megtalálni, s mit szeretnénk mindezzel elérni. Ezeket végiggondolva szükséges egy (legalább fél – egy évre szóló tervezetet készíteni). Ha egy meglévő ifjúsági vagy más csoport számára készítjük elő az alkalmakat, könnyebb dolgunk van, hiszen jól ismerjük a ránk bízottakat. Ismerjük a beállítódásukat, érdeklődésüket, azokat a pontokat, melyekre a filmek kiválasztása során figyelnünk kell. A történet jó megválasztása rendkívül fontos – a filmklub sikere, fennmaradása múlhat rajta. Jól tudjuk, sokszor kiváló az alaptörténet, mondanivalója is lenne a filmnek, de a stílusa, szövegezése miatt nézhetetlenné válik egy közösség számára. A filmklub résztvevői főként nyugdíjasok, de a középkorúak is szép számmal jelen szoktak lenni.  A filmet olykor közösen válasszuk ki, de többnyire 1 megbízott személy foglalkozik a film kiválasztásával és a technika feladatok ellátásával is. A vetített filmeknél figyelembe vesszük a közelgő ünnepeket és az ünnepeknek megfelelő filmet is szoktunk vetíteni. A filmeket egy külön teremben vetítjük egy laptop, egy aktív hangfal és egy projektor segítségével. A résztvevők üdítőt és pogácsát kapnak (de többnyire ez még kibővül péksüteménnyel, kávéval, olykor meleg étellel). A film levetítése utána a személyes élményeket, benyomásokat egy kerekasztal beszélgetés keretin belül megbeszéljük és a filmek mondanivalóját megpróbáljuk kamatoztatni a mindennapjaimban. Így próbálunk értéket adni a résztvevőknek. Gyakran próbálunk olyan filmeket választani, melyek a szociális problémákra fekteti a hangsúly és megpróbálunk olykor tükröt mutatni, s így ösztönözni szeretnék a résztvevőket a saját életük szebbé formálására. Az ilyen jellegű filmek vetítése után egy adott témával foglalkozó szakembert is el szoktunk hívni, aki vezeti a beszélgetést és a kérdésekre a résztvevők szakmai választ kapnak. Olykor a filmet nézők saját tapasztalataik elmondásával próbálnak egymásnak tanácsot nyújtani. A kerekasztal beszélgetés által konstruktív viták is szoktak alakulnak ki, melynek hatására nyíltan merik vállalni egyéni véleményeiket, tájékozottabban leszek az élet bármely területén, illetve tudatos filmértőkké válnak.  A filmklub közössége egy jó összeszokott közösség, melynek tagjai jó ismerik egymást, így egy jó hangulatú esemény válik a filmvetítés során.

nyugdíjas klubunk 2017-ben alakult meg. Közösségfejlesztésünk során számtalan hiányosságot véltünk felfedezni. Egyik ilyen felismerésünk által jött a gondolat, hogy az egyedül élő nyugdíjasok szívesen időznek olyan helyen, ahol társaságban vannak és olykor az idegenekkel is szóba egye lednek. Ön szerint mi az alapvető funkciója, feladata a Klubnak? Miért jött létre ez a közösség? Mit szeretne nyújtani az idős embereknek? Ezek a legfontosabb kérdések, amik felmerülnek egy hétköznapi ember fejében. Az alapvető feladatunk, hogy egy kisebb embercsoport számára, kellemes napokat szerezzünk és együtt legyünk. Városrészünkben a szép korúak többnyire egyedül élnek és senki nem foglalkozott velük. Nagyon fontosnak tartjuk a társas kapcsolatokat, a közösségi élményt, egy közösséghez, csoporthoz tartozás élményét, pláne ilyen idős korban, amikor is az ember hajlamos magába fordulni, s inkább a magányt választani. Ez sajnos sokszor az érdeklődés beszűkülésével jár, s ezt akadályozza meg ez a közösség, amely igyekszik az idősebb korosztálynak változatos programokat nyújtani. A különféle programok között egyaránt megtalálhatóak ismeretátadó és szórakoztató, kikapcsolódást segítő programok is, melyek kellemes időtöltést biztosítanak a nyugdíjasok számára. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy mi az összejöveteleinken kívül is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot egymással. Tehát elmondható, hogy nagyon jó az összetartó erő a nyugdíjas klubban. További célunk, hogy az szép korúak tudatos és minőségi időt tudjanak magukra fordítani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az időskorúak művelődési, szórakozási igényeit kiszolgálja a nyugdíjas klubunk. Az anyagi, tárgyi feltételeket mi biztosítjuk, valamint minden héten hétfőn meleg ételt biztosítunk számukra. Most azt gondolnánk, hogy a meleg étel a csábító, de ez nem így van. Az, hogy hol, milyen helyen vannak, milyen ételt kapnak, fel sem veszi a versenyt azzal, hogy együtt tudnak lenni és kibeszélhetik magukból a problémáikat, élményeiket. Nyugdíjas klubunk tagjai irányított kézműves foglalkozásokon vesznek részt, valamint évi 2 kirándulással színesítjük élményeiket. Mindezek által, egy-egy közös élménnyel egy jobban összekovácsolt közösség alakul ki. Így meghallgatják egymást és közösen próbálnak megoldásokat keresni és próbálnak egymásnak segítséget nyújtani. A nyugdíjas klub által új baráti kapcsolatok szövődtek. Alulról jövő igényeiket, kezdeményezéseiket figyelembe véve alakítjuk a programjaikat. Előadásokat hallhatnak, alakulóban van egy nótakör, belső értékeiket, tehetségüket egymásnak megmutathatják, megtaníthatják. Segítséget nyújtunk számukra szociális mindennapi teendőjük elvégzésében.  Többek között létrehoztunk egy gyógynövény parkot, melyben a hazai gyógynövények széles választéka található.  Az itt leszüretelt növényekből teát készítettünk, a felajánlott gyümölcsökből levárt főztünk. A klub tagjai segítséget nyújtanak az adományokból beérkezett ruhák szétválogatásában, illetve a helyben lévő mosókonyha igénybevételével a ruhák tisztításában. Tehát nem csak a saját ruháikat mossák, hanem szívességből, baráti gesztusból a közösség által behozott ruhadarabokat is. Így segítve egymást. Akinek pedig nem volt ideje mosni, az megpróbál az élet más területén segíteni. Azt ki merem jelenteni, hogy nem vártunk ekkora sikert és nem gondoltuk volna, hogy ekkora közösségépítő hatása lesz a nyugdíjas klubnak. Nem csak fontosnak érzik magukat a tagok, hanem szeretetet, törődést kapnak a közösségtől. Azt hiszem elértük a kitűzött célt.

Előzmények: A mosodának 2018-19 telén az óvodában egy szezon alatt 5 fajta fertőző betegség jelent meg. Könnyen be lehetett azonítani, hogy a gyermekek otthonról hoznak mindenféle fertőzést, amelyet aztán egymásnak átadnak. Elemzéseim szerint az otthoni tisztálkodás fertőtlenítés, ruha és ágynemű mosás megfelelő vegyszer és hőmérséklet hiányában nem képesek fertőtlenített jó illatú ruhát, ágyneműt az óvodába vinni. Nagyon sok családnál forgótárcsás mosógép van, udvari fúrott kúttal. Erős tapasztalatunk az, hogy a családok nagy részére nem rendelkezik a fertőtlenítés, a tisztító szerek megfelelő használatának ismeretéről. Kényes területet érintve nagyon finom módszert alkalmazva jutattuk be a mosási lehetőséget a telep köztudatába.

 A közösségi házunkban ellátogató emberek megkérdezésekor felmerült az igény a mosodára. Sok hátrányos helyzetű család számára nem biztosított a megfelelő tisztálkodáshoz, tisztításhoz szükséges eszközök. Valamint anyagi helyzetűk nem teszi lehetővé egy ilyen drága technikai eszköz megvásárlását és mosodába sem tud elmenni. A mosoda tárgyi feltételei egy részét felajánlásból, a másik részét önerőből biztosítottuk. Bárki bármikor igénybe veheti. Az öblítőt és a mosó gélt folyamatosan biztosítjuk. Viszont az igénybevevők sokszor hozzák magukkal a tisztításhoz szükséges vegyszereket. Célunk az volt, hogy biztosítsuk a tisztításhoz szükséges tárgyi feltételeket. De a mosodának is van közösség formáló szerepe. Vannak olyan esetek, mikor egy anyuka behozza a ruhákat, de nincs ideje kimosni, várakozni. Így egy nyugdíjas, vagy egy közösségi házunkban dolgozó munkatársunk segít a mosásban, teregetésben és viszonzásként pedig felajánlanak egymásnak az élet más területén segítséget. De már a mosás várakozás ideje alatt is barátkoznak, kellemesen társalognak az igénybe vevők.

 

-          Tanácsadás, jogi, szociális, munkaügyi kérdésekben.

-          Egészségügyi, prevenciós programok (gyógytorna, allergia, légzés vizsgálatok)

-          Rendezvények szabadban és teremben

-          Felnőttképzés

-          Humán kapacitás fejlesztés

-          Élelmiszer osztás

-          Mosoda használata

-          Zuhanyzás, fürdés lehetőség

-          Hasznos szabadidő eltöltés (zumba, asztalitenisz, konditerem, szabadtéri foci)

-          Könyvklub

-          Kirándulások

-          Korrepetálás, tehetséggondozás

-          Táborozások

-          Közös főzések (lekvár, szörp főzés, zakuszka főzés, szőlő préselés, stb.)

-          Igény szerint idegen nyelvoktatás

-          Közintézményekkel való együttműködés erősítése programjaink által

-          Számítástechnikai eszközök használata, alapfokú oktatása.

 

Felnőttképzési munkánk, terem, helyszín biztosításával csak 2019-ben 20 képzés átlagban 15 fővel adott lehetőséget (300 fő) munkaerő piaci helyzet javítására, hátrányos helyzetű embereknek. A képzésben levizsgázottak aránya majdnem 100%-os.

Állami támogatással a telepen 30 fő foglakoztatása zajlik. Részben közintézmények, közterületek, parkok karbantartása, fűkaszálása, falevelek összegyűjtése játszóterek gyomtalanítása, fertőtlenítése a fő feladat. Társadalmi munkában közintézmények parkjait csinosítjuk, szépítjük virágokkal borítjuk be. Szükség szerint illegális szemét lerakóhelyeket számolunk fel. Veszélyes, környezetet szennyező gócok felszámolása. Útszéli fák, behajlott ágak eltávolítása a biztonságosabb közlekedésért. Telep lakosok főként egyedülállók részére ingyenes rakodási, fuvarozási lehetőséget biztosítunk. Felajánlott tüzelésre alkalmas faanyag feldarabolása, kimérése, kiszállítása egyedülálló kisnyugdíjasok számára. Közösségi ház programjaihoz folyamatos felügyeleti berendezési eszközök és takarítási feladatok lebonyolítása és biztosítása is feladataink közé tartozik. Plusz feladatként, önkéntesen vállalva adományosztásban való részvétel, ami részben étkezésre alkalmas és alkalmatlan élelmiszerek szétválogatását jelenti, majd ezt követően kiosztást. Az önkéntes munka nem ismer ünnepet, hétvégét. Amikor felajánlásként kapunk, akkor tova csúszik a Karácsony, Húsvét, Pünkösd, mert az a fontos hogy embertársainkon erőnkön felül segítsünk. Önkormányzati megrendelések mentén is megfogható hétköznapi közmunkánk. Lakossági jelzések, bejelentések észrevételek után egyéni képviselőjelölti jelzésre gyors beavatkozások a probléma megoldásának. Folyamatos ismétlődő napi rutinfeladat szemétszedés, ami nem csak kampány vagy projekt jelleggel történik.

Mint látható, napi munkánk során a felsorolt tevékenységeket kénytelenek vagyunk végezni, hiszen úgy tekintenek ránk, mint problémamegoldó, támogató, segítő központra. Munkánkat több államtitkár és magasan jegyzett foglalkoztatási egységek vezetői látogatták meg. Akik eljöttek hozzánk, mindannyian megelégedve, elismerően távoztak tőlünk, azt hangoztatva, hogy sok ilyen közösségi házra lenne szükség az országban.

Hittel valljuk, hogy nem csak Debrecenben, hanem a megyében, az országban, és Európában is egyedülálló az a hatalmas, és eredményes közösségfejlesztő munka, amit a várossal együtt végzünk. Úgy értékeljük, hogy ez a 38.000 fő, aki igénybe vette a szolgáltatásainkat, azok megelégedve fogadják el munkánkat. Továbbá még egy számmal kiegészítjük a beszámolónkat.

Népkonyhai tevékenységünk célja az „éhezés” csökkentése. A szociális étkeztetés további célja, hogy minden család asztalán legyen legalább 1-2 adag meleg étel.  A népkonyhai szolgáltatás az alapellátás keretén belül ingyenesen, helyben fogyasztási lehetőséggel legalább napi egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkezési formát nem tudnak igénybe venni. Szociálisan rászorult embernek tekinthetők mindazon személyek, akiknek számára tartósan, vagy átmenetileg gondot okoz a napi egyszeri meleg étel előteremtése. De nálunk nincs szelektálás, rászoruló, hátrányos helyzetű. Aki jön, az kap ételt. Kezdetben ez anonim volt viszont 2019. január 1.-től a költségvetési támogatásban részesülő népkonyha szolgáltatás esetében az igénybevevőkre vonatkozóan adatszolgáltatást kell végezni az Igénybevevő Nyilvántartásban, mely feltétele a normatíva érvényesítéséhez. Az adatszolgáltatás a 18 éves kor feletti igénybevevőkre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazza.

A városban végzett napi szolgáltatásunk alapján (Shalom Gyülekezet, Élet Gyülekezet, Belvárosi Pünkösdi Gyülekezet, Lépéselőny Egyesület, Paci Családsegítő, Róka utcai egység) számításunk szerint csak a meleg étel osztásnál a városban 1500 fő*21 nap*12hó= 378.000 kontakt személyt jelent. Ezek a számok hitelesek, hiszen naponta találkozunk velük. Azt gondoljuk, hogy a város támogatása figyelembe véve számainkat, adatainkat jó helyre van irányítva, amit eredményesen használunk fel. 

Nagysándor-telepen működő szolgáltatások:

HÉRA egyesület: Az egyesület ’92-ben alakult még Héra Családsegítő szolgálat néven. Célja az volt, hogy a szociális és mentálhigiénés ellátás eredményességét növeljék a családban történő prevencióva,l segítség a gyermekek nevelését, hogy minél kevesebben szoruljanak a társadalom peremére. ’98-tól DMJV várossal kötött ellátási szerződés szerint, gyermekjóléti szolgáltatást is nyújt. Az egyesület besorolása közhasznú. Továbbá célja, a gyermekek családok, helyi közösségek mindennapjainak szervezése, segítése. Tevékenységükben így megtalálható az egészséges életmódra, sportra, közművelődésre való figyelemfelhívás. Aktív szerepet játszik működésük során a környezet és természetvédelmi értékek megóvása.

HÉRA Csalás-és Gyermekjóléti Szolgálat:

Tevékenységei: Családsegítő szolgáltatás keretében szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok számára nyújtott szolgáltatások. Feltárásra kerülhetnek a krízishelyzetbe jutott családok odavezető útjának okai, amelyre megszűntetést elérő programterv kidolgozás, és a jövőben hasonló helyzetek elkerülése miatt prevenciós tervek átbeszélése nyújt segítséget.

Gyermekjóléti Szolgáltatás keretében e gyermek érdekeit védő speciális személyes, szociális szolgáltatással a szociális munka módszereinek eszközével szolgálják a gyermekek testi, lelki egészségét. Elsődleges szempont a családban való nevelés megtartása. Hangsúlyt fektetnek a gyermeke veszélyezettségének megelőzésére, a már kialakult helyzet megszűntetésére és a kiemelt gyermek családba történő visszahelyezésére. Ennek érdekében szolgáltatásai felsorolás szerűen a következőek: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, készségfejlesztés, megkeresés, közösségi fejlesztés. 

Nagysándor Telep Gondozó Szolgálat Idősek Klubja - Debrecen: A telephelyen 30 fő nappali ellátását biztosítják heti 5 napos nyitva tartással. 20 fő idős, és 10 fő demens idős férőhellyel. Munkanapokon ez a hely szolgál házi segítségnyújtásban, és étkezésben az ellátottak számára nyitva álló helyiségként is. Az étkezés helyben, és elvitelre is igényelhető.

 

Debrecen Nagysándor Telepi Református Egyházközösség: Az egyház elismeri azt a tényt, hogy a városi gyülekezetek más jellegű kihívásokkal néznek szembe, mint a vidékiek. Jézus missziói parancsát követik, ami nem más „Tegyetek tanítvánnyá minden népet”

 

Közfoglalkoztatás: Állami támogatással a telepen 30 fő foglakoztatása zajlik. Részben közintézmények, közterületek, parkok karbantartása, fűkaszálása, falevelek összegyűjtése játszóterek gyomtalanítása, fertőtlenítése a fő feladat. Társadalmi munkában közintézmények parkjait csinosítjuk, szépítjük virágokkal borítjuk be. Szükség szerint illegális szemétlerakóhelyeket számolunk fel. Veszélyes, környezetet szennyező gócok felszámolása. Útszéli fák, behajlott ágak eltávolítása a biztonságosabb közlekedésért. Telep lakosok főként egyedülállók részére ingyenes rakodási, fuvarozási lehetőséget biztosítunk. Felajánlott tüzelésre alkalmas faanyag feldarabolása, kimérése, kiszállítása egyedülálló kisnyugdíjasok számára. Közösségi ház programjaihoz folyamatos felügyeleti berendezési eszközök és takarítási feladatok lebonyolítása és biztosítása is feladataink közé tartozik. Plusz feladatként, önkéntesen vállalva adományosztásban való részvétel, ami részben étkezésre alkalmas és alkalmatlan élelmiszerek szétválogatását jelenti, majd ezt követően kiosztást. Az önkéntes munka nem ismer ünnepet, hétvégét. Amikor felajánlásként kapunk, akkor tova csúszik a Karácsony, Húsvét, Pünkösd, mert az a fontos hogy embertársainkon erőnkön felül segítsünk. Önkormányzati megrendelések mentén is megfogható hétköznapi közmunkánk. Lakossági jelzések, bejelentések észrevételek után egyéni képviselőjelölti jelzésre gyors beavatkozások a probléma megoldásának. Folyamatos ismétlődő napi rutinfeladat szemétszedés, ami nem csak kampány vagy projekt jelleggel történik.

 

Eu-Roma Országos Egyesület

Humán szolgáltatás:

-          A humán szolgáltatások erősödni látszanak Magyarországon is, a fejlett országokhoz hasonlóan, ami nekünk tanácsadóknak bíztató, hiszen az emberközpontú szolgáltatások kiemelt fontossága segíthet kapcsolatba kerülni a tanácskérőkkel

 

1. Filmklub

Városrészünk lakói körében a filmklub az első pillanattól hatalmas népszerűségnek örvend. Napjainkban egyre nagyobb szerepe van a vizuális kultúrának. A képek világa áthatja életünket, s lehet elmarasztalni vagy dicsérni a filmeket, a tényt nem tagadhatjuk: a filmeknek személyiséget formáló hatása van. Ahogyan a filmes szakemberek napjainkban is értik a film a modern kor művészete. Amikor fölmerül bennünk a gondolat, hogy a gyülekezetben, ifjúsági körben szeretnénk filmet vetíteni, sokszor nem is tudjuk, hogyan kezdjünk hozzá. Érdemes letisztáznunk először magát, a fogalmat. Bár a filmekkel, műfajukkal, esztétikájukkal sokan foglalkoznak, a filmklubbal kevesen. Éppen ezért nincs hivatalosan elfogadott meghatározása sem. Általában azonban mégis olyan szervezett alkalmak tartoznak ide, melyeken filmvetítéssel, s azt követlen előadással, beszélgetéssel zárulnak. Ehhez elsőként végig kell gondolnunk, mi a célunk a filmvetítéssel. Milyen korosztályt, milyen csoportot akarunk megtalálni, s mit szeretnénk mindezzel elérni. Ezeket végiggondolva szükséges egy (legalább fél – egy évre szóló tervezetet készíteni). Ha egy meglévő ifjúsági vagy más csoport számára készítjük elő az alkalmakat, könnyebb dolgunk van, hiszen jól ismerjük a ránk bízottakat. Ismerjük a beállítódásukat, érdeklődésüket, azokat a pontokat, melyekre a filmek kiválasztása során figyelnünk kell. A történet jó megválasztása rendkívül fontos – a filmklub sikere, fennmaradása múlhat rajta. Jól tudjuk, sokszor kiváló az alaptörténet, mondanivalója is lenne a filmnek, de a stílusa, szövegezése miatt nézhetetlenné válik egy közösség számára. A filmklub résztvevői főként nyugdíjasok, de a középkorúak is szép számmal jelen szoktak lenni.  A filmet olykor közösen válasszuk ki, de többnyire 1 megbízott személy foglalkozik a film kiválasztásával és a technika feladatok ellátásával is. A vetített filmeknél figyelembe vesszük a közelgő ünnepeket és az ünnepeknek megfelelő filmet is szoktunk vetíteni. A filmeket egy külön teremben vetítjük egy laptop, egy aktív hangfal és egy projektor segítségével. A résztvevők üdítőt és pogácsát kapnak (de többnyire ez még kibővül péksüteménnyel, kávéval, olykor meleg étellel). A film levetítése utána a személyes élményeket, benyomásokat egy kerekasztal beszélgetés keretin belül megbeszéljük és a filmek mondanivalóját megpróbáljuk kamatoztatni a mindennapjaimban. Így próbálunk értéket adni a résztvevőknek. Gyakran próbálunk olyan filmeket választani, melyek a szociális problémákra fekteti a hangsúly és megpróbálunk olykor tükröt mutatni, s így ösztönözni szeretnék a résztvevőket a saját életük szebbé formálására. Az ilyen jellegű filmek vetítése után egy adott témával foglalkozó szakembert is el szoktunk hívni, aki vezeti a beszélgetést és a kérdésekre a résztvevők szakmai választ kapnak. Olykor a filmet nézők saját tapasztalataik elmondásával próbálnak egymásnak tanácsot nyújtani. A kerekasztal beszélgetés által konstruktív viták is szoktak alakulnak ki, melynek hatására nyíltan merik vállalni egyéni véleményeiket, tájékozottabban leszek az élet bármely területén, illetve tudatos filmértőkké válnak.  A filmklub közössége egy jó összeszokott közösség, melynek tagjai jó ismerik egymást, így egy jó hangulatú esemény válik a filmvetítés során.

 

2. Nyugdíjas klub

A nyugdíjas klubunk 2017-ben alakult meg. Közösségfejlesztésünk során számtalan hiányosságot véltünk felfedezni. Egyik ilyen felismerésünk által jött a gondolat, hogy az egyedül élő nyugdíjasok szívesen időznek olyan helyen, ahol társaságban vannak és olykor az idegenekkel is szóba egye lednek. Ön szerint mi az alapvető funkciója, feladata a Klubnak? Miért jött létre ez a közösség? Mit szeretne nyújtani az idős embereknek? Ezek a legfontosabb kérdések, amik felmerülnek egy hétköznapi ember fejében. Az alapvető feladatunk, hogy egy kisebb embercsoport számára, kellemes napokat szerezzünk és együtt legyünk. Városrészünkben a szép korúak többnyire egyedül élnek és senki nem foglalkozott velük. Nagyon fontosnak tartom a társas kapcsolatokat, a közösségi élményt, egy közösséghez, csoporthoz tartozás élményét, pláne ilyen idős korban, amikor is az ember hajlamos magába fordulni, s inkább a magányt választani. Ez sajnos sokszor az érdeklődés beszűkülésével jár, s ezt akadályozza meg ez a közösség, amely igyekszik az idősebb korosztálynak változatos programokat nyújtani. A különféle programok között egyaránt megtalálhatóak ismeretátadó és szórakoztató, kikapcsolódást segítő programok is, melyek kellemes időtöltést biztosítanak a nyugdíjasok számára. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy mi az összejöveteleinken kívül is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot egymással. Tehát elmondható, hogy nagyon jó az összetartó erő a nyugdíjas klubban. További célunk, hogy az szép korúak tudatos és minőségi időt tudjanak magukra fordítani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az időskorúak művelődési, szórakozási igényeit kiszolgálja a nyugdíjas klubunk. Az anyagi, tárgyi feltételeket mi biztosítjuk, valamint minden héten hétfőn meleg ételt biztosítunk számukra. Most azt gondolnánk, hogy a meleg étel a csábító, de ez nem így van. Az, hogy hol, milyen helyen vannak, milyen ételt kapnak, fel sem veszi a versenyt azzal, hogy együtt tudnak lenni és kibeszélhetik magukból a problémáikat, élményeiket. Nyugdíjas klubunk tagjai irányított kézműves foglalkozásokon vesznek részt, valamint évi 2 kirándulással színesítjük élményeiket. Mindezek által, egy-egy közös élménnyel egy jobban összekovácsolt közösség alakul ki. Így meghallgatják egymást és közösen próbálnak megoldásokat keresni és próbálnak egymásnak segítséget nyújtani. A nyugdíjas klub által új baráti kapcsolatok szövődtek. Alulról jövő igényeiket, kezdeményezéseiket figyelembe véve alakítjuk a programjaikat. Előadásokat hallhatnak, alakulóban van egy nótakör, belső értékeiket, tehetségüket egymásnak megmutathatják, megtaníthatják. Segítséget nyújtunk számukra szociális mindennapi teendőjük elvégzésében.  Többek között létrehoztunk egy gyógynövény parkot, melyben a hazai gyógynövények széles választéka található.  Az itt leszüretelt növényekből teát készítettünk, a felajánlott gyümölcsökből levárt főztünk. A klub tagjai segítséget nyújtanak az adományokból beérkezett ruhák szétválogatásában, illetve a helyben lévő mosókonyha igénybevételével a ruhák tisztításában. Tehát nem csak a saját ruháikat mossák, hanem szívességből, baráti gesztusból a közösség által behozott ruhadarabokat is. Így segítve egymást. Akinek pedig nem volt ideje mosni, az megpróbál az élet más területén segíteni. Azt ki merem jelenteni, hogy nem vártunk ekkora sikert és nem gondoltuk volna, hogy ekkora közösségépítő hatása lesz a nyugdíjas klubnak. Nem csak fontosnak érzik magukat a tagok, hanem szeretetet, törődést kapnak a közösségtől. Azt hiszem elértük a kitűzött célt.

 

3. Mosoda

 Előzmények: A mosodának 2018-19 telén az óvodában egy szezon alatt 5 fajta fertőző betegség jelent meg. Könnyen be lehetett azonítani, hogy a gyermekek otthonról hoznak mindenféle fertőzést, amelyet aztán egymásnak átadnak. Elemzéseim szerint az otthoni tisztálkodás fertőtlenítés, ruha és ágynemű mosás megfelelő vegyszer és hőmérséklet hiányában nem képesek fertőtlenített jó illatú ruhát, ágyneműt az óvodába vinni. Nagyon sok családnál forgótárcsás mosógép van, udvari fúrott kúttal. Erős tapasztalatunk az, hogy a családok nagy részére nem rendelkezik a fertőtlenítés, a tisztító szerek megfelelő használatának ismeretéről. Kényes területet érintve nagyon finom módszert alkalmazva jutattuk be a mosási lehetőséget a telep köztudatába.

 A közösségi házunkban ellátogató emberek megkérdezésekor felmerült az igény a mosodára. Sok hátrányos helyzetű család számára nem biztosított a megfelelő tisztálkodáshoz, tisztításhoz szükséges eszközök. Valamint anyagi helyzetűk nem teszi lehetővé egy ilyen drága technikai eszköz megvásárlását és mosodába sem tud elmenni. A mosoda tárgyi feltételei egy részét felajánlásból, a másik részét önerőből biztosítottuk. Bárki bármikor igénybe veheti. Az öblítőt és a mosó gélt folyamatosan biztosítjuk. Viszont az igénybevevők sokszor hozzák magukkal a tisztításhoz szükséges vegyszereket. Célunk az volt, hogy biztosítsuk a tisztításhoz szükséges tárgyi feltételeket. De a mosodának is van közösség formáló szerepe. Vannak olyan esetek, mikor egy anyuka behozza a ruhákat, de nincs ideje kimosni, várakozni. Így egy nyugdíjas, vagy egy közösségi házunkban dolgozó munkatársunk segít a mosásban, teregetésben és viszonzásként pedig felajánlanak egymásnak az élet más területén segítséget. De már a mosás várakozás ideje alatt is barátkoznak, kellemesen társalognak az igénybe vevők.

 

4. Közterületek tisztítása

 Feladatunk a városrészünk tisztántartása, karbantartása. Az önkormányzati területek rendben tartása, utak, padkák, járdaszigetek tisztítása, füvek vágása, gyomlálása, fák kivágása, szemetek összegyűjtése és szállítása.

A munka keretébe tartozik a közutak, kijelölt közjárdák és egyéb, megrendelői igény szerinti területek kézi erővel történő tisztítása, a hulladékgyűjtő kosarak ürítése, az összesepert hulladék elszállítása vagy elhelyezése az erre a célra szolgáló gyűjtőhelyen való elhelyezése, ami az irodák területén lévő 2 db 10 köbméteres konténert jelenti. Tárgyi feltételei a tisztításnak, a lapátok, seprűk, hegyes végű botok, gereblyék, kesztyűk, kapák, szemetes zsákok, benzines fűkaszák, villák. A szállításra régen lovas kocsit használtunk, de ma már ezt egy platós gépjárművel bonyolítjuk, ami hatalmas segítség, hiszen nem csak a szemetet, hanem a szerszámokat és munkatársakat is segít eljuttatni a munkaterületre. Általában ütemterv szerint megrendelésre dolgozunk.

 

B., A települések környezetállapotának egyik meghatározó része a növényzet, a faállo­mány, amely szinte minden vonatkozásban javítja a települési környezet állapotát. Mi is próbálunk tenni életünk környezetünk vizuális szebbé tételéért. Ezért ahol lehet megvédjük a természetet, igyekszünk tisztán tartani és gondozni.

 

5. Napi meleg étel osztás (népkonyha szolgáltatás)

Népkonyhai tevékenységünk célja az „éhezés” csökkentése. A szociális étkeztetés további célja, hogy minden család asztalán legyen legalább 1-2 adag meleg étel.  A népkonyhai szolgáltatás az alapellátás keretén belül ingyenesen, helyben fogyasztási lehetőséggel legalább napi egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkezési formát nem tudnak igénybe venni. Szociálisan rászorult embernek tekinthetők mindazon személyek, akiknek számára tartósan, vagy átmenetileg gondot okoz a napi egyszeri meleg étel előteremtése. De nálunk nincs szelektálás, rászoruló, hátrányos helyzetű. Aki jön, az kap ételt. Kezdetben ez anonim volt viszont 2019. január 1.-től a költségvetési támogatásban részesülő népkonyha szolgáltatás esetében az igénybevevőkre vonatkozóan adatszolgáltatást kell végezni az Igénybevevő Nyilvántartásban, mely feltétele a normatíva érvényesítéséhez. Az adatszolgáltatás a 18 éves kor feletti igénybevevőkre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazza.

Weboldalunk sütiket használ a magasabb felhasználó élmény miatt.
Bezárom